Compta fins a tres i...

Pla Català de l'Esport a l'EscolaLes activitats d'aquest curs 2019/2020 han estat:

Aeròbic, judo, futbol petits, futbol grans, patinatge petits i patinatge grans.

La participació ha estat de 33 nens ( 58,93 % del total de nens de l'escola) i 37 nenes (59,68 % del total de nenes de l'escola). El total de participants ha estat de 70 el que representa que el 59,32% de l'alumnat ha realitzat alguna activitat esportiva inclosa al PCEE o als JEEC.