Coneixement del Medi 5è

 Tema 6 La reproducció humana:

https://www.slideshare.net/Mprof/la-reproducci-humana-11903180

http://www.xtec.cat/~rvillanu/creixement/creixement.htm

https://www.youtube.com/watch?v=Z3R0OS5tmQg

https://mestreacasa.gva.es/web/corresa_yol/71


Tema 5 La població i l'economia a Catalunya:

https://sites.google.com/a/xtec.cat/catalonia/la-poblacio

https://sites.google.com/a/xtec.cat/catalonia/el-sector-primari

https://sites.google.com/a/xtec.cat/catalonia/el-sector-secundari

https://sites.google.com/a/xtec.cat/catalonia/el-sector-terciari


Tema 3 Geografia física de Catalunya:

https://sites.google.com/a/xtec.cat/catalonia/les-unitats-de-relleu

https://sites.google.com/a/xtec.cat/catalonia/la-xarxa-hidrografica

https://sites.google.com/a/xtec.cat/catalonia/la-vegetacio

https://sites.google.com/a/xtec.cat/catalonia/el-clima


Tema 2 La diversitat en els animals

https://youtu.be/Jy-tqRLHNA8 (Les funcions vitals en els animals, vídeo nivell bàsic)

http://www.cienciesvirtuals.com/CN1ESO/T08/T08-Llibre.pdf  (Per saber-ne més de les funcions vitals, nivell avançat)

https://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2012/09/T2-ELS-ANIMALS.pdf  (classificació dels animals )

http://www.edu365.cat/eso/bio_geo/historic/webstionaris/marcosanimals.htm (petit test per saber el que saps)


 Tema 1 L'atmosfera

https://youtu.be/GTanvi51-Uk ascenció a l'everest ( manca d'oxigen en augmentar l'alçada sobre el nivell del mar)

https://www.meteo.cat/  (servei meteorològic de Catalunya, radar de precipitacions i predicció)

http://www.metacamp.net/  (centre meteorològic de l'Alt Camp, resum de dades de tots els municipis i dades a temps real)

http://www.xtec.cat/ceipalber/ciencia/temps/aire.htm (informacions de l'aire, aparells meteorològics...)

Cap comentari:

Publica un comentari